<< เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนงานเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดจึงขออนุญาตปิดรับการลงทะเบียน >>

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: pentaho@mm.co.th หรือโทร 02-6329700