Pentaho Analysis

ตัวอย่างการใช้ Pentaho Analysis

Pentaho Analysis เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟในรูปแบบที่ต้องการ มีทั้งบนรุ่น Enterprise และ Community

ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งาน Pentaho Analysis

เริ่มต้นจากไปที่ File > New > Analysis View (Legacy)

 

เราจะใช้ข้อมูล SteelWheels เป็นข้อมูลตัวอย่าง (มีมากับ Pentaho ตั้งแต่ติดตั้ง)

 

เริ่มต้นมาเราจะเห็นหน้าตาเป็นลักษณะนี้

 

เครื่องมือสำคัญที่ใช้บ่อย

  1. OLAP Navigator สำหรับจัดตารางข้อมูลที่ต้องการจะแสดง
  2. MDX Editor แก้ไขตารางข้อมูลแบบละเอียด
  3. Show Chart แสดงผลกราฟ
  4. Chart Config ปรับแต่งการแสดงผลกราฟ
  5. Configure Print Settings ปรับแต่งการพิพม์
  6. Print this Page via PDF พิมพ์หน้าปัจจุบันออกมาในรูป PDF

สิ่งที่เราต้องทำคือการเลือกข้อมูลที่เราต้องการออกมาแสดงซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการว่าต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร

สมมุติว่าเราต้องการข้อมูลจำนวนการขายให้กับบริษัทต่างๆในตลาดโซนญี่ปุ่น

เราเริ่มต้นจากขยายตารางด้วยการกดปุ่ม + ให้มีลักษณะดังนี้

 

จากนั้นเรียก OLAP Navigator เพื่อที่จะปรับตาราง

 

จากความต้องการของเรา เราต้องการข้อมูลเฉพาะโซนญี่ปุ่น สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนี้คือการปรับ OLAP Navigator ให้เลือกเฉพาะโซนญี่ปุ่น

เริ่มจาก กดไอคอน filter ตรง Markets

 

Markets จะย้ายลงมาตรงหมวด filter

 

คลิกไปที่ Markets และให้เลือกเฉพาะ Japan

 

จากนั้น ให้คลิก OK ผลลัพธ์ที่เราได้เป็นดังนี้ เราจะเห็นคำว่า Territory = Japan ต่อท้าย Markets

 

คลิก OK อีกครังเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าตรง Customers เหลืออยู่เฉพาะที่อยู่ในโซนญี่ปุ่น

 

จากนั้นเราต้องการแสดงกราฟ ให้คลิกที่ Chart Config ก่อนเพื่อปรับแต่งการแสดงผล ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการปรับแต่งกราฟ

 

ผลลัพธ์ที่ได้ของกราฟเป็นดังนี้

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เราจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง

สมมุติว่าเราต้องการข้อมูลยอดขาย vintage cars จากลูกค้าในโซน EMEA ในแต่ละปีโดยแสดงผลแบบ Horizontal Stack Bar 3D

เริ่มต้นจากการขยายตารางให้มีลักษณะดังนี้

 

เราต้องการยอดขายแทนจำนวนที่ขาย เราต้องเข้าไปปรับ Measures ใน OLAP Navigator คลิก OLAP Navigator, คลิก Measures และเลือกเฉพาะ Sales แทน Quantity แล้วคลิ้ก OK เพื่อตกลงสองรอบ

 

ผลลัพธ์คือตรง Measures จะเป็น Sales แทน Quantity

 

จากนั้นเราต้องการแสดงเฉพาะโซน EMEA คลิก OLAP Navigator, คลิก Markets และเลือกเฉพาะ EMEA เท่านั้นดังรูป

 

คลิก OK เพื่อตกลงสองรอบ ตารางจะเหลือเฉพาะโซน EMEA

 

เราไม่ต้องการให้กราฟแสดง All Customers ดังนี้น คลิก OLAP Navigator, คลิก Customers และติ๊ก All Customers ออกดังรูป

 

คลิก OK เพื่อตกลงสองรอบ ผลลัพธ์ที่ได้ควรเป็นดังนี้

 

เราบอกว่าเราต้องการยอดขายของ Vintage Cars คลิก OLAP Navigator, คลิก Product และ เลือกเฉพาะ Vintage Cars ดังรูป

 

คลิก OK เพื่อตกลงสองรอบ ตารางเราจะเหลือแต่ Product ของ Vintages Car

 

เราต้องการดูยอดขายแต่ละปี สิ่งที่เราต้องทำก็คือย้าย Times ไปอยู่ตรง Columns ให้คลิกที่ปุ่มตามรูป

 

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นลักษณะนี้

 

จากนั้นคลิกที่ Times และเลือกปีที่ต้องการดู

 

คลิก OK เพื่อตกลงสองรอบ เราจะได้ตารางลักษณะดังรูป

 

หลังจากนี้เราก็ปรับแต่งการแสดงกราฟ

 

ผลลัพธ์สุดท้าย

 

หลังจากเราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้ว เราสามารถ save และนำไปใช้ต่อใน Dashboard ได้

เราสามารถปรับแต่งตารางแบบละเอียด ด้วยการคลิก MDX เพื่อปรับ query ตามที่เราต้องการซึ่งจะไม่พูดถึงในที่นี้

ตัว Analysis ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าที่มากับ Pentaho ในรุ่นแรกๆ ปัจจุบัน ในรุ่น Enterprise จะมี เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าที่ชื่อ Analyzer Report ส่วนรุ่น Community จะมี plug-in ที่ชื่อ Saiku ซึ่งคล้ายคลึงกับ Analyzer Report

ทั้ง Analyzer Report และ Saiku นั่นใช้ง่ายกว่า Analysis ตัวเก่าตัวนี้ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน

Comments

That is why it is better that

That is why it is better that you should relevant research before writing. You will be able to write better post this way. 

it has been made to the

it has been made to the highest grade quality standards to conform to the evolving trends. Its fabric, finish, material, and specially stitching is made stringent in order to avoid breaking. Its fabric is particularly chosen for long term endurance

english to spanish translation service

Its fabric, finish, material,

Its fabric, finish, material, and specially stitching is made stringent in order to avoid breaking. Its fabric is particularly chosen for long term endurance

jade meaning