วิธีการใช้งาน Dashboard By CDE

วิธีการใช้งาน Dashboard By CDE

จากบทความที่ผ่านมา ได้อธบายถึงวิธีการใช้ Dashboard ใน Pentaho Enterprise Edition และได้เกริ่นนำถึงการใช้ Dashboard อีกประเภทคือ CDE ซึ่งเราสามารถสร้าง Dashboard เพื่อให้แสดงผลออกมาเป็นกราฟ แผนภาพและแผนภูมิ ได้หลายรูปแบบ แต่ที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นวิธีการการสร้างแผนภูมิแท่ง (Bar Chart)
*วิธีติดตั้ง ctools สำหรับ CDE Dashboard สามารถศึกษาได้ในบทความการติดตั้งที่ผ่านมา

1. เลือก File->New->CDE Dashboard หรือ เลือก เพื่อสร้าง New CDE Dashboard

 

2. เมื่อเข้าสู่หน้า CDE Dashboard เลือก Save

หลังจากบันทึกไฟล์ Dashboard  เรียบร้อยแล้ว เลือก Apply Template

จะมีแบบ Template ขึ้นมา เพื่อให้เลือกใช้ ดังรูป

เมื่อเลื่อนดูจะมี Template ให้เลือกใช้ทั้งหมด 8 รูปแบบ ดังนี้

ในที่นี้เราจะเลือกใช้ Template แบบ Two Columns Template 

 

3. เลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงผล โดยเลือก Data Sources  ด้านซ้ายจะมีแถบตัวเลือกแสดง ให้เลือกที่ Wizards-->OLAP Chart Wizard ดังรูป

เมื่อเลือก OLAP Chart Wizard แล้ว  จะปรากฏหน้าต่าง สำหรับ OLAP Wizard ขึ้นมา  ดังนี้

ซึ่งก็จะมีตัวเลือกที่สำหรับเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดง (ด้านซ้าย) และตัวเลือกสำหรับชนิดของ Chart  (ด้านขาว)  สำหรับตัวอย่างนี้เราจะเลือกและกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

วิธีการเพิ่มชนิดข้อมูลใน Rows และ Columns คือเราสามารถดึงชนิดข้อมูลที่ต้องการ ในตัวอย่างคือ ลากข้อมูล Territory จาก Dimensions --> Markets  ไว้ด้านล่างของป้ายชื่อ Rows  และ ลากข้อมูล Quantity จาก Measures  ไว้ด้านล่างของป้ายชื่อ Columns  แล้วผลลัพธ์ของ Bar Chart ที่ได้จะแสดงขึ้นมาดังรูปด้านบน  (ในที่นี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างจาก SteelWheels โดยเลือกข้อมูลอื่นได้จากด้านบนซ้าย)

            นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดชื่อ รูปแบบ และแนวของ Chart ได้ ที่แถบด้านขวา โดยกำหนดค่าต่างๆ ตามตัวอย่าง ดังรูป

**Type: ชนิดของ Chart มีให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ Bar chart, Pie chart, Line chart และ Dot chart

**Html Object : เลือกช่องที่จะแสดงผลลัพธ์

 

4. เมื่อทำการสร้าง Bar Chart ที่ต้องการเสร็จแล้ว  เลือก Preview  จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

 

5. เราสามารถ edit Bar Chart style  โดยไปที่แท็บ components แล้วเลือก Others ในแถบด้านซ้าย ต่อจากนั้นเลือกที่ชื่อ Chart ที่เราสร้างในคอลัมน์กลาง จะปรากฏ Properties ของ Chart ด้านขวา เช่น Name, Width,  Height และอื่นๆ ที่เราสามารปรับเปลี่ยนค่าได้  ดังรูป

 

6. การ Add filter ในหน้าแสดงผลลัพธ์  เพื่อให้สามารถเลือกชนิดข้อมูลที่ต้องการดูในหน้าแสดงผลลัพธ์ได้  วิธีการ Add filter ทำได้ดังนี้

ไปที่แท็บ Layout  แล้วทำการ Add Column ในส่วน Rows Header ดังรูป

หลังจากกด Add Columns ก็จะมี Columns เพิ่มขึ้นมาใน Rows Header  ดังรูป

ซึ่งในส่วนด้านขวา ที่ ที่เป็น Propoties  เราจะคลิกที่แต่ละ value เพื่อกำหนดค่าดังนี้

หลังจากนั้น ทำการสร้าง Selector โดยไปที่ Data Resources  แล้วเลือก Wizards-->OLAP selector wizard  ดังรูป

เมื่อเลือกที่ OLAP Selector wizard แล้ว  จากปรากฏหน้าต่าง  ดังรูป

แล้วกำหนดค่าต่างๆ ตามนี้

เมื่อทำการสร้าง Selector เสร็จแล้ว  เลือก Preview  จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

Comments

Mulberry launched their works

Mulberry launched their works over thirty years ago and quickly become famous because of their stunning creativity and designs. Mulberry handbags are famous for the classic style and models. Generally, handbags are mulberry handbags cone possession that females hold it very close to their heart. Mulberry handbags are popular among all celebrities and socialites. Mulberry handbags consist of various designs that mulberry bags can be used in different moods, lifestyles, preference, reasons and seasons. The handbags are available in many colors that attract everyone who intend to buy it. There mulberry outlet are many varieties available in Mulberry Handbag that include: Mulberry Blenheim handbag, Mulberry Tote, Long Wallet orange handbag, Mulberry Alana handbag, Mulberry Araline bag, Mulberry Aston handbag. The Mulberry Handbag are made from most high quality leathers with commercial appeal. Of these bags, Mulberry Bayswater bag is very famous because of its mulberry bags outlet satchel-esque look of the Baywater that coupled with exquisite detailing ensured the Bayswater.