ขั้นตอนการติดตั้ง Pentaho Enterprise Edition

Pentaho รุ่น Enterprise Edition มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น Community เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น ทำให้การเรียกดูรายงานผลและส่วนวิเคราะห์ทำได้ครบครันและหลากหลาย อีกทั้งยังเพิ่มเครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ให้ถูกจัดการได้ง่ายและรวดเร็ว


ขั้นตอนการติดตั้ง Pentaho Enterprise Edition สำหรับ Windows

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Java Development Kit 7
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง PostgreSQL  (หรือ database platforms อื่น ๆ ที่ต้องการ)
 3. ดาวน์โหลด JDBC driver มาเก็บไว้
 4. ติดตั้ง Pentaho Enterprise Edition
 5. ติดตั้ง Desktop tools

การติดตั้ง Pentaho Enterprise Edition

1. ดาวน์โหลด Pentaho ซึ่งภายใน Pentaho Business Analytics จะประกอบด้วย BI Server, Reportion Design Tools, Analysis Design Tools, Dadhboard Designer, Data Integration (ETL), Data Integration Server, Analyzer และ Interactive Reporting

 

2. คลิกดาวน์โหลดรุ่นที่ต้องการจะขึ้น pop-up ให้กรอกข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อกรอกเสร็จแล้วจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์รุ่นทดลองใช้

 

3. ทำการติดตั้ง

** ถ้าต้องการให้ใช้งานง่ายขึ้น  ควรติดตั้ง CDF,CDA,CDE,Saiku Analytics etc. เพิ่ม **

 

การติดตั้ง CDF,CDA,CDE,Saiku โดยใช้ Ctools

สำหรับผู้ที่ใช้ Windows ในการติดตั้ง Ctools จำเป็นจะต้อง ใช้ Cygwin

1. ติดตั้ง Cygwin

 • ดาวน์โหลด Cygwin
 • ติดตั้ง Cygwin จนถึงหน้า Select Packages แล้วเลือก packages ดังนี้
  • Archive > unzip:info-ZIP decompression utility
  • Web > wget: Utility to retrieve files from the WWW via HTTP and FTP

 

2. ติดตั้ง Ctools

 • ดาวน์โหลด Ctools
 • เปิด Cygwin แล้วใช้คำสั่ง cd เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ ctools-installer.sh ที่โหลดไว้

 

 • พิมพ์คำสั่งเพื่อติดตั้ง ctools ดังนี้

./ctools-installer.sh -s “/cygdrive/c/Program Files/pentaho/server/biserver-ee/pentaho-solutions" -w "/cygdrive/c/Program Files/pentaho/server/biserver-ee/tomcat/webapps/pentaho"

**  ตัวอักษรสีแดงแสดงที่อยู่ของ pentaho-solutions ใน biserver-ee
**  ตัวอักษรสีเหลืองแสดงที่อยู่ของ pentaho ใน tomcat

 

 • หลังจากนั้น ctools จะเริ่มทำการติดตั้ง และจะถามว่าต้องการติดตั้ง หรือไม่

 

 • ctools จะทำการดาวน์โหลดไฟล์จาก server ของ pentaho แล้วติดตั้งไฟล์ทั้งหมดลงในเครื่อง ถ้าแสดงผลลัพธ์ออกมาดังรูป แสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

Comments

Thanks for taking the time to

Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? 

nice post keep it up term

nice post keep it up

term paper writing service