PENTAHO DASHBOARD

Dashboard

คือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวมหรือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลร่วมกันทั้งระบบ โดยนำเสนอในรูปแบบแผนภาพ และสถานะของ KPI ต่างๆ
โดยใน Dashboard นี้ ใช้ในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฎิบัติงานได้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ไม่ใช่รายละเอียดที่ลึกเกินไป ทำให้ทราบถึงสถานภาพในเวลานั้นว่าผลงานหรือค่าตัววัดสำคัญ ๆ อยู่ในระดับอย่างไร
*Dashboard มีอยู่ในเฉพาะ Pentaho เวอร์ชั่น Enterprise Edition เท่านั้น

KPI (Key Performance Indicator) คือ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ขององค์กร

Dashboard ใน Pentaho แบ่งเป็น 2 แบบ ให้เลือกใช้ ดังนี้

1. Dashboard By Pentaho จะมีลักษณะพิเศษคือสามารถ set template, set theme, และสามารถตั้งเวลา ในการ refresh ตัวเอง เพื่อ update ข้อมูลที่อาจมีการอัพเดทลงบน Database ได้

การ Set Template นั้นทำเพื่อหากมีกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลเกิดขึ้น จะทำให้สามารถเห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลได้อย่างชัดเจน

การ Set Theme นั้นมีประโยชน์มากในกรณีที่ Theme ที่ใช้อยู่ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลได้อย่างชัดเจน เราสามารถ Set ให้กลายเป็น Theme ที่เห็นข้อมูลชัดเจนได้

นอกจากนี้ Dashboard By Pentaho ยังสามารถสร้าง File Excel และ File PDF ออกมาเพื่อเป็นรายงานได้อีกด้วย

2. Dashboard By CDE จะแตกต่างจาก Dashboard By Pentaho คือผู้ใช้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Html, Java เนื่องจาก Dashboard By CDE เราจะสามารถปรับแต่งส่วนแสดงผลได้ โดยเราสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งได้โดยเปลี่ยนแปลงโค้ดในส่วนของฟังก์ชัน Dashboard By CDE มีข้อดีคือเราจะสามารถปรับแต่ง และเพิ่มฟังก์ชันการแสดงผลได้มากกว่า Dashboard By Pentaho

วิธีการใช้งาน Dashboard By Pentaho

1. เลือก File -> New -> Dashboard

หรือคลิกที่ Icon ตามรูปด้านล่าง

เมื่อคลิกแล้วก็จะมี การสร้าง Dashboard ขึ้นมา โดยตอนแรกจะเป็น Dashboard ว่างๆ

2. การ Set Template โดยคลิกที่รูปแบบ Templates ที่ปรากฏอยู่ Template ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Template ที่เราเลือก ดังรูป

3. การ Set Theme ในการ set theme นั้น ให้เรากดที่ปุ่ม Theme จากนั้นเลือก Theme ที่เราต้องการก็เป็นอันเรียบร้อย สามารถดูเป็นขั้นตอนได้จากรูป

จากรูปจะเห็นได้ว่า Theme ที่ใช้อยู่คือ Theme Onyx เมื่อทำการเปลี่ยน Theme แล้วจะได้ดังรูป

4. การ Set Properties ในการ set properties นั้น ให้เรากดที่ปุ่ม properties จากนั้นเราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนชื่อ Dashboard ได้ โดยการพิมชื่อใหม่ลงไป และหากต้องการ Set เวลาในการ Refresh ตัวเองก็สามารถทำได้โดยการใส่ตัวเลขลงไป (หน่วยเป็นวินาที) ตามรูปด้านล่าง

การ Set เวลาในการ Refresh ตัวเอง ทำได้โดยกรอกตัวเลขลงในช่อง Refresh Interval

วิธีการนำ Graph จาก Analyzer มาใช้กับ Dashboard

1. จัดการ Save File จาก Analyzer โดยสามารถกดได้จาก Icon ในภาพ

ใส่ชื่อ File และเลือก Folder

จากรูปด้านล่าง ในกรอบด้านซ้ายมือ กรอบบนจะเป็น Folder และกรอบล่างจะเป็น File ที่อยู่ใน Folder เมื่อ Save แล้วจะเห็นว่ามี File ของเราปรากฏขึ้นมา

2. ทำการสร้าง Dashboard ขึ้นมา และลาก File ที่ต้องการลงไปใน Dashboard

File ที่เราลากก็จะปรากฏขึ้นใน Dashboard นั้น

3. ใน Dashboard นั้นเราสามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้เช่นเดียวกับใน Analyzer วิธีการเปลี่ยนสามารถทำได้โดย เลือก Action->Show report as Table/Chart. จากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการ

ยกตัวอย่าง เราเลือก Bar สังเกตว่าจะเหมือนการเลือกใน Analyzer

4. ใน Dashboard เราสามารถแสดงผลรวมของแต่ละแกนหรือทั้งสองแกนได้ด้วย โดยวิธีการแสดงผลรวมแกน Y เลือก Actions -> Show Grand Totals for Columns หรือหากต้องการแสดงผลรวมแกน X ก็ให้เลือก Show Grand Totals for Rows แทน

จะเห็นว่ามีผลรวมปรากฎขึ้นมา

การแสดงผลเป็น Excel และ เป็น PDF

วิธีการแสดงผลเป็น Excel เลือก Actions -> Export to Excel

รูปด้านล่างคือ File Excel ที่ Pentaho Generate ข้อมูลออกมาเป็น Excel

วิธีการแสดงผลเป็น PDF เลือก Actions -> Export to PDF

เมื่อเลือก Export to PDF แล้วจะมีไฟล์ PDF ปรากฏขึ้นมา จะเห็นว่า มีชื่อ File และชื่อ ID ที่เราใช้ log in อยู่ที่หน้าแรก

หากในขณะที่เราเลือก Export to PDF เรากำลังเปิดรูปแบบ Table อยู่ในหน้าที่ 2 ก็จะเป็นการแสดงผล Table ขึ้นมา

แต่ถ้าหากในขณะที่เราเลือก Export to PDF แล้วเรากำลังเปิดรูปแบบ Graph อยู่ ในหน้าที่ 2 ก็จะแสดงผลเป็น Graph และในหน้าที่ 3 จะเป็นการแสดงผล Table แทน

ส่วนหน้าสุดท้ายจะเป็นเหมือนในรูปด้านล่าง เป็นการบอกรายละเอียดของ Report

วิธีการแสดงผลข้อมูลหลายๆ Table ในเวลาเดียวกัน

เราสามารถนำ File Analyzer มาใส่ลงใน Dashboard ที่ว่างอยู่ได้ทันทีเพื่อแสดงผลพร้อมกันหลาย ๆ Table

นอกจากนั้นเรายังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบGraph เพื่อง่ายต่อก่อนเปรียบเทียบอีกด้วย

Comments

Nike o2 Maximum in addition

Nike o2 Maximum in addition to Nike jordan ball shoes or boots is really a good benefit,replica christian louboutin however the prices are good fashion combined with the vendor.replica christian louboutin If you'd like the budget Nike sneakers on the internet, you will end up a single folks site.christian louboutin shoes An advanced enthusiast, you cannot omit this type of kind.

For every gli

For every gli investitori,gucci outlet no ci può essere not settore più complesso at the confuso di servizi finanziari.gucci borse The grandi banche stanno ancora cercando di eliminare my spouse and i resti della crisi finanziaria dai loro bilanci. Nel frattempo, we governi di tutto celui-ci mondo si sono impegnati any riformare elizabeth regolamentare illinois settore for every evitare crisi long term. Combinare queste cose scam una economia debole,gucci outlet at the low c'è idet meravigliarsi gna il settore lol lottato nel The year of 2010. YearToDate, il fondo di press andel settore finanziario è tornato by yourself illinois Zero,Half a dozen for every cento, the fronte di not aumento di One particular for every cento for every l . a . S 500.

Satisfy the completely new

Satisfy the completely new brand-new fashion legend.cheap christian louboutin Unlike Chlo Sevigny or perhaps Aerin Lauder, he doesn't commit their days to weeks perplexing from the most current Christian Louboutin shoes or boots or possibly thinking about whether dark will be the clean dark-colored or if perhaps this process merely get myope. Zero,christian louboutin shoes Could very well Dust is usually a Garbage Hairpiece Wearin P Clean up Jean Lovin Good ole' Show T-shirts Sportin Great person, a whole new janitor by itself inside the enormous region,christian louboutin outlet in which he normally merely concerned with whether or not his or her mullet is properly fluffed in the front.

Fulfill the completely new

Fulfill the completely new brand-new method legend.christian louboutin shoes Nothing like Chlo Sevigny or Aerin Lauder, he doesn't commit their days to weeks perplexing inside the newest Christian louboutin shoes boot styles or possibly thinking about regardless of whether african american will be the clean black or if this process simply pick-up taupe. Simply no,christian louboutin sale Could very well Grime is generally a Trash Hairpiece Wearin Acid solution Thoroughly clean Jean Lovin Great ole' Show T-shirts Sportin Good dude, a whole new janitor by itself in the large area,cheap christian louboutin anf the husband usually basically concerned about whether his / her mullet is correctly fluffed in the front.

I had been created on the

I had been created on the inside Iowa and that i existed generally there till We concluded Kindergarden.christian louboutin shoes I then found Mexico exactly where We joined any kind of Western principal higher education and a Japanese senior secondary school.christian louboutin outlet We have been that you can Ks to secure a 12 months and also look after ninth amount generally there,christian louboutin men and now Now i'm the following, in Korea inside an global college, inside In 7th place rank once more.

An Overview Of Wedding

An Overview Of Wedding Dresses For Brides

A wedding spaghetti strap wedding dress is an auspicious occasion, which is loved to be made unforgettable by the people being in it . In addition, the wedding dresses do so much for that . The dresses of both bride and groom are selected after so much confusion as they want it to be perfect . There are all sorts of wedding dresses for brides as well as grooms being designed by various world famous fashion designers . The basic idea behind selecting the dress is that the dress should be unique and not worn by anyone in the past short tea length wedding dresses . There comes unique designer dress in to play . For brides, there are many options like mermaid dress, lace dress etc . which could be used as a wedding dress . These are both unique and beautiful dresses . The people in the weddings as the dress of the bride used the lace dress a long time ago . Then the trend faded up slowly and wedding gown tea length was vanished cheap wedding dresses 2013 . Now, these designs are back as we have seen some of the marriages of famous personalities like Kate Middleton wearing a lace dress wearing that type of dress . Adding a lace dress to the wedding ceremony adds both uniqueness and vintage to the dress and is loved by brides . These kinds of dresses have further categories . Usually these dresses are very long flowing and common fitted graduation dresses for juniors . It also has full sleeves, which are made of the lace, which has been the trademark of these dresses . These dresses can also hide the problem areas in the body because of the material with which they are made . French lace dresses are very famous and are extra ordinary . They look superior and attractive . A unique wedding dress can be simple or elaborate . Brides all over the world love lace wedding dresses . Another option is semi formal dresses for juniors mermaid wedding dress which is used by bolder brides . It is designed so that a woman is able to show her curves . These dresses do not suit all brides but those who have a nice figure and can afford to display their sexiness . These can also slim a line wedding dress be obtained in various forms like backless and with back etc . These are very dramatic designs and brides are usually very excited to wear them . These dresses also need confidence in their user to carry them easily . More dresses are being designed and we may have them as wedding dresses of 2013 . These designer dresses help brides to make their day special . A mermaid wedding dress is preferred for someone who can carry it comfortably and with confidence because it is designed for the girls who are strapless mermaid bridal gowns comfortable with dresses, which are comparatively tighter . It is also used as a high-class dress symbol in some parts of the world . However, today, one must wear comfortable dress no matter what others say . And unique designer dresses are also loved by girls all over the world . So many fashion designers in the world are working on these dresses .

Nike o2 Highest together with

Nike o2 Highest together with Nike jordan soccer ball footwear can be a reasonable benefit,christian louboutin even so the cost is good fashion combined with the vendor.christian louboutin If you want the cheap Nike boots or shoes on the web, you will end up in one folks site.louboutin pumps If you're a supporter, you cannot by pass this kind of variety.

Its fabric, finish, material,

Its fabric, finish, material, and specially stitching is made stringent in order to avoid breaking. Its fabric is particularly chosen for long term endurance

china jade