Pentaho Analyzer

Pentaho Analyzer คือ tool ที่ใช้สำหรับการสร้าง Table และ Graph จาก Model ด้วยวิธีการอย่างง่าย เพียงแค่ Input ข้อมูลและ Dimention ที่ต้องการ Pentaho Analyzer ก็จะสร้าง Table และ Graph ออกมาให้ โดยGraph ที่ตัว Analyzer สร้างขึ้นมานั้นเราสามารถเลือกแบบได้ ทั้งแบบ Bar, Column, Pie และ Area Chart

Model จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสร้าง Table ของ Analyzer โดยข้อมูลจะมี 2 ชนิด คือ Measure และ Dimension ทั้งนี้ Model จะจำแนกชนิดของข้อมูลโดยจะกำหนดจุดสีไว้หน้าข้อมูล ดังนี้ จุดสีเขียว สำหรับ Measure และจุดสีเหลือง สำหรับ Dimension

1. เลือก File -> New -> Analyzer Report…

หรือ Click ปุ่ม ดังในรูป

ต่อมาจะมีหน้าต่างขึ้นมา เพื่อให้เลือกแฟ้มข้อมูลที่จะนำมาใช้

เมื่อกด OK ก็จะมีหน้าต่าง Analyzer ว่าง ๆ ขึ้นมาให้เราลากข้อมูลที่ต้องการลงไปในหน้าว่าง ๆ นั้น

เมื่อลากข้อมูลลงไปแล้ว Analyzer ก็จะสร้างตารางขึ้นมาให้ ดังภาพ

โดยปรกติแล้วเมื่อใส่ข้อมูลลงไปในหน้าว่างๆ Analyzer จะจัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในแกน Y หากต้องการใส่ข้อมูลให้อยู่ในแกน X เราต้อง input ข้อมูลทั้งชนิด Measure และ Dimensionจากนั้นเมื่อทำการลากข้อมูลมาบริเวณด้านบน Attribute ก็จะมีเส้นบ่งบอกขึ้นมา

เมื่อลากลงมาแล้วก็จะได้เป็นตารางดังภาพ

เราสามารถแก้ไขชื่อตารางของเราได้ โดยการคลิกที่ชื่อตารางนั้น

เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้แก้ไข

เมื่อกด OK ชื่อตารางก็จะเปลี่ยนไป

หากต้องการจะลบ Field ที่ลากเข้ามา สามารถทำได้โดยการ Click ที่ Head ของ Field นั้น เมื่อ Click แล้วจะมีรูปถังขยะปรากฏขึ้นมา เราสามารถลากลงถังขยะเพื่อลบ Field ได้

เมื่อลบ Field ที่ลากไปแล้วก็จะเป็นดังภาพ

!! ข้อควรระวัง ข้อมูล Level หากเป็นข้อมูลที่มาจาก Dimension เดียวกันจะไม่สามารถอยู่คนละแกนในการสร้างตารางได้

ในรูปด้านล่าง สังเกตว่าใน Market มี Territory, Country, State Province และ City อยู่ด้วยกัน

ในรูปนี้ จะเห็นว่ามีการพยายาม นำ State Province ไปใส่ไว้ในแกน X

เมื่อทดลองใส่แล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้ ดังนั้นข้อมูลจาก Dimension เดียวกันต้องวางในแนวเดียวกันเท่านั้น

การจำลอง Graph จาก Table

ความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Analyzer ก็คือการนำข้อมูลในตารางมาวาดเป็น Graph ซึ่งสามารถวาดได้ทั้งแบบ Bar, Column, Pie และ Area Chart
วิธีการจำลอง ให้กดที่ปุ่มดังภาพ

เมื่อกดแล้วเราก็จะได้ Graph ออกมา

โดยกราฟที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ที่ว่าเราเลือกกราฟชนิดไหน วิธีการเลือกชนิดกราฟ สามารถดูได้จากรูปด้านล่าง

หากต้องการแปลงจากกราฟกลับไปเป็น Table ก็สามารถทำได้ วิธีการคือคลิกที่ Icon ตามรูปด้านล่าง

จากนั้นเราก็จะได้ Table ของเรากลับคืนมา

Comments

Louis Vuitton haya

Louis Vuitton haya organizzato united nations Sprouse Graffiti Launch Celebration Stefano il In search of gennaio any rendere omaggio a new questo grande artista americano scomparso nel 2004,louis vuitton sito ufficiale con il rilascio della limitata line Editon Graffiti. Stephen Sprouse, stilista di moda accreditato con celui-ci pionieristico 1980 combination di sofisticazione uptown throughout abbigliamento minus n't punk rock centro elizabeth sensibilità put,borse louis vuitton ' collaborato con Marc Jacobs for each Lv nel 2001 haya fatto chicago moda graffitiprinted. Questo è united nations tentativo di grandes at the audace for each conservativa Lv.louis vuitton outlet

Satisfy the brand new

Satisfy the brand new brand-new manner legend.christian louboutin outlet Unlike Chlo Sevigny or Aerin Lauder, he doesn't dedicate their a short time difficult from the most current Christian louboutin uk boot styles or simply thinking about whether dark-colored is the clean black or if perhaps it genuinely basically pick-up myope. Simply no,louboutin shoes Could very well Grime is usually a Garbage Wig Wearin Acid solution Clear Jean Lovin Very good ole' Live performance T-shirts Sportin Excellent guy, a brand new janitor on your own in the large location,christian louboutin outlet in which he normally just interested in regardless of whether his or her mullet is properly fluffed at the front.

Alternative ways to buy the

Alternative ways to buy the perfect dress

Charissa Thames

A Formal Dress to Impress

Oh my gosh-I have nothing to wear!! How many times have you said that famous line? We as women buy prom dresses online can have a closet full of clothes and still have "nothing to wear" . The stress of that statement prom dresses short is magnified when there is a special occasion to attend . Of course, showing up in last year's blue evening gown is not an option . You want a new gown of a different color . The money needed to purchase a great formal dress is wedding gown plus size at a discount usually a problem . There are a lot of online shops that offer discount dresses in a variety of styles without compromising great quality . Many brides stick to a strict budget for their weddings to become a success . NextEve is an excellent choice for bridesmaid dresses . Not only are they extremely affordable, you can find all the sizes that you need . Sometimes it is difficult to find the same style dress in a plus size . With a size range of 0-32, it simplifies the task of purchasing matching dresses . wedding dress off shoulder There is a picture to follow and written instructions to guide you through this process . You may also consider scheduling an appointment with a bridal shop to be measured professionally . Brides to be, don't forget about your mom and future mother-in-law . You'll be pleased with the selection of mother of the bride/mother of the groom dresses . They'll be impressed by the affordability!

Prom is one of the most important (and expensive) events for a teenage female! The gentleman who is escorting you is almost as important as your prom dress! You can be a vision of glamour in a bargain of a dress! To be the belle of the ball is what you are aiming for, so give yourself plenty of time to shop for your ball gown . Whether you decide to be a Cinderella and go spaghetti strap flower girl dresses with a princess silhouette, or a goddess and choose a fitted sheath formal, you want to be an original . Imagine the horror of wearing the same gown as another girl! If you want a purple dress, you can shop by color . After searching our site and finding the dress of your dreams, you become a bit discouraged because it is wine and "your" color popular wedding dresses for 2013 is violet formal black dresses . plus size discount wedding dresses Don't upset yourself . Change the color! When you click on your dress for more information, you will see the available colors beneath it and on the pull down menu to the right of the dress . A color chart is available to show the colors available for certain fabrics . The fabric type is mentioned under the details heading . Pageant girls are expected to show off their figures . This usually limits the styles that a plus size pageant girl has to choose from . It seems the larger the size, the more matronly the dress . With made to measure service as mentioned above, plus sized women can have the choices that thinner women do! As a plus sized pageant queen, I've had as little as two styles to choose from .